Flag Lang Select

Digital Millennium Copyright Act

Digitaalse aastatuhande autoriõiguse seadust puudutavad teated (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) tuleb saata aadressile support@flirtkoht.com.

Teated rikkumiste kohta tuleb esitada ülalnimetatud postiaadressile ning need peavad sisaldama järgmist:

1. Teave autoriõigustega kaitstud teose identifitseerimise kohta, õiguste rikkumise aruanne.

2. Teave, mis identifitseerib materjali või lingi, mis väidetavalt sisaldab autoriõigusega kaitstud materjali.

3. Autoriõiguste omaniku kontaktandmed (sealhulgas postiaadress, telefoninumber ja elektronposti aadress).

4. Järgmised avaldused: (I) «I hereby state that I have a good faith belief that the use of the copyrighted material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law» (Käesolevaga kinnitan, et mul on alust arvata, et seda autoriõigustega kaitstud materjali kasutatakse ilma autoriõiguse omaniku või ta esindaja loata või seadust rikkudes.), (II) «I hereby state that the information in this Notice is accurate and, under penalty of perjury, that I am the owner or am authorized to act on behalf of the owner of the copyright that is allegedly infringed» (Käesolevaga kinnitan, et selles avalduses olev teave on täpne, samuti kinnitan valeütluste tagajärgedest teadlikuna, et olen volitatud tegutsema autoriõiguste omaniku nimel, kelle õigusi väidetavalt rikutakse).

5. Autoriõguste omaniku või ta esindaja täisnimi ja digi- või füüsiline allkiri.